i Sverige

Image

Impressum


Image

Kristensamfundet i Sverige
Åsgatan 8A
15330 Järna
Telefon: +46 70 793 52 22

E-post: ylwa.breidenstein@kristensamfundet.se
Företrädd av: Ylwa Breidenstein
Ansvarig för innehållet: Ylwa Breidenstein

Ansvarsfriskrivning - juridisk information

§ 1 Varning om innehållet
Det fria och fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats har utarbetats med största möjliga omsorg. Leverantören av denna webbplats garanterar dock inte att de fria och fritt tillgängliga journalistiska råden och nyheterna är korrekta och aktuella. Bidrag som är identifierade med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt. Enbart det faktum att man anropar det kostnadsfria och fritt tillgängliga innehållet skapar inte något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören; i detta avseende saknas leverantörens avsikt att vara rättsligt bunden.

§ 2 Externa länkar
Den här webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part ("externa länkar"). Dessa webbplatser omfattas av respektive operatörs ansvar. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören att det externa innehållet inte stred mot lagen. Vid den tidpunkten fanns inga uppenbara överträdelser av lagstiftningen. Leverantören har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och framtida utformning och innehåll. Införandet av externa länkar innebär inte att leverantören godkänner innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Det är inte rimligt att leverantören ständigt kontrollerar de externa länkarna utan konkreta indikationer på lagbrott. Sådana externa länkar kommer dock att raderas omedelbart om lagöverträdelser blir kända.

3 § Upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt
Det innehåll som publiceras på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrätt och kompletterande upphovsrättslagstiftning. All användning som inte är tillåten enligt den tyska lagen om upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från leverantören eller respektive rättighetsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter från tredje part är markerade som sådana. Det är inte tillåtet att obehörigt reproducera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor, och detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.
Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

§ 4 Särskilda användningsvillkor
Om särskilda villkor för enskilda användningar av denna webbplats avviker från de ovannämnda punkterna, anges detta uttryckligen på lämpligt ställe. I detta fall ska de särskilda användningsvillkoren gälla i respektive enskilt fall.


Image